CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô ðã chết và ðã Phục Sinh, Chúng tôi xin kính báo đến thân bằng quyến thuộc: Ba, Ông và Cố của chúng tôi là:

Phêrô Nguyễn Văn Minh

Ðýợc chúa gọi về lúc 4 giờ 10 phút sáng ngày 24 tháng 3 nãm 2024 (nhằm ngày 15 tháng 2 năm Giáp Thìn) tại Montréal, Québec, Canada Hýởng thọ 93 tuổi.

Linh cửu sẽ ðýợc quàn tại Magnus Poirier Sherbrooke 6825, rue Sherbrooke Est, Montréal (QC) H1N 1C7

và sẽ ðýợc an táng tại Nghĩa Trang Laval 5505 Rang du Bas St-François, Laval (QC) H7C OG3

Lịch thăm viếng o Chúa Nhật 7 tháng 4:

Phát tang: 10 giờ Viếng: 14 giờ đến 20 giờ Động quan: 20 giờ

o Thứ hai 8 tháng 4:

Thánh lễ an táng sẽ vào lúc 10 giờ tại:

Thánh ðýờng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2600 rue Beaubien Est, Montréal (QC) H1Y 1G5

Tang gia đồng kính báo

Trýởng Nam : Nguyễn Vinh Quang, vợ, con và các cháu. Thứ Nam : Nguyễn Đắc Thắng, vợ, các con và các cháu. Thứ Nam : Nguyên Khải Hoàn (quá cố), vợ, các con và các cháu. Trýởng Nữ : Quả phụ Nguyên Thị Thu Hằng, các con và các cháu. Thứ Nữ : Nguyễn Thị Thu Hồng, chồng và con. Thứ Nữ : Nguyễn Thị Thu Hýõng và chồng. Thứ Nữ : Nguyễn Thị Thu Hoàng, chồng và các con. Thứ Nam : Nguyễn Thái Bình, vợ (quá cô) và các con. Thứ Nữ : Nguyên Thị Thu Hạnh, chồng và các con.

Cáo Phó này thay thế thiệp tang. Xin miễn phúng điếu.

Wishes of sympathy

Write a message