Cáo phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn bè

Chồng, cha, anh và ông chúng tôi là
Ông Nguyễn Văn Khoa
Sinh ngày 9 tháng 7 năm 1947 tại Saigon
Đã an nghỉ lúc 2 giờ sáng ngày 18 tháng 05 năm 2023
Hưởng thọ 75 tuổi


Tang lễ sẽ được tổ chức tại Complexe Funéraire Magnus Poirier, 10300, boul. Pie-IX, Montreal, vào ngày 03 tháng 06 năm 2023
Nghi thức lễ tang từ 11:30am đến 1pm
Giờ viếng tang từ 10am đến 1pm và từ 2pm đến 5pm


Linh cửu sẽ được an táng vào ngày 05 tháng 06 năm 2023
Tại nghĩa trang Cimetière de Laval
(Dành riêng cho gia đình)


Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất
Kính mong quý vị niệm tình thứ lỗi
Tang gia đồng kính báo


Xin miễn phúng điếu

_____________

À Montréal, le 18 mai 2023, est décédé monsieur Nguyen Van Khoa, ingénieur civil, à l'âge de 75 ans à l'Hôpital Sacré-Coeur.

Il laisse dans le deuil son âme soeur Thanh Loan, ses enfants Xuan Vinh, Hong Phuc (Tu Ngan), Jimmy (Thao) et Philip (Tina), ses petits-enfants Alicia, Justin, Laurent, Aurélie et Ashton ainsi que de nombreux parents et amis.

La famille vous accueillera au Complexe funéraire Magnus Poirier, situé au 10300 boul. Pie-IX à Montréal-Nord de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00.

La cérémonie religieuse aura lieu de 11h30 à 13h00. 

Veuillez noter que la famille n'accepte pas les dons. Cependant, pour ceux qui le désirent, un don à la fondation de  l'Hôpital Sacré-Coeur de Montréal serait apprécié.

Cáo phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn bè

Chồng, cha, anh và ông chúng tôi là
Ông Nguyễn Văn Khoa
Sinh ngày 9 tháng 7 năm 1947 tại Saigon
Đã an nghỉ lúc 2 giờ sáng ngày 18 tháng 05 năm 2023
Hưởng thọ 75 tuổi


Tang lễ sẽ được tổ chức tại Complexe Funéraire Magnus Poirier, 10300, boul. Pie-IX, Montreal, vào ngày 03 tháng 06 năm 2023
Nghi thức lễ tang từ 11:30am đến 1pm
Giờ viếng tang từ 10am đến 1pm và từ 2pm đến 5pm


Linh cửu sẽ được an táng vào ngày 05 tháng 06 năm 2023
Tại nghĩa trang Cimetière de Laval
(Dành riêng cho gia đình)


Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất
Kính mong quý vị niệm tình thứ lỗi
Tang gia đồng kính báo


Xin miễn phúng điếu

_____________

It is with deep sadness that the family announces the passing of Mr Nguyen Van Khoa, civil engineer, at the age of 75, at Sacré-Coeur Hospital in Montreal on May 18th, 2023.

He will be missed by his soulmate Thanh Loan, his loving children Xuan Vinh, Hong Phuc (Tu Ngan), Jimmy (Thao) and Philip (Tina), his grandchildren Alicia, Justin, Laurent, Aurélie and Ashton and many other relatives and friends.

Viewing services will take place on June 3rd, 2023 at the Magnus Poirier Funeral Complex, 10300 boul. Pie-IX in Montréal-Nord from 10:00am to 1:00pm and from 2:00pm to 5:00pm.

A religious ceremony will be held from 11:30am to 13:00pm. 

Please note that the family does not accept donations. However, if you wish, donations to the Sacré-Coeur Hospital Foundation would be appreciated.

Vœux de sympathie

Envoyer un vœu